KB5018419:Windows 10 版本 1809/Windows Server 2019 安全更新(2022 年 10 月)

high Nessus 插件 ID 166025

版本 1.10

Feb 9, 2023, 8:01 PM

 • CVE (Corrected CVE for August and October plugin sets.)

版本 1.9

Dec 6, 2022, 4:25 PM

 • CVSS metrics ("CVSSv3 score" changed from "9.8" to "8.8")
 • CVSS metrics ("CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H")

版本 1.8

Nov 16, 2022, 12:10 PM

 • CVSS metrics ("CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H")
 • CVSS metrics ("CVSSv3 score" changed from "9.1" to "9.8")
 • CVSS temporal metrics ("CVSSv3 temporal score" set to "9.4")

版本 1.7

Nov 14, 2022, 9:03 PM

 • IAVM reference
 • CISA reference

版本 1.6

Oct 17, 2022, 7:53 PM

 • CVSS temporal metrics
 • Exploit attributes
 • CISA reference

版本 1.5

Oct 14, 2022, 9:50 AM

 • IAVM reference
 • STIG Severity

版本 1.4

Oct 13, 2022, 3:57 PM

 • CVSS metrics

版本 1.3

Oct 12, 2022, 3:54 PM

 • CVE (Changed from None to CVE-2022-38045)
 • CVSS metrics
 • CVSS temporal metrics

* Changelogs are generally available for changes made after Nov 1, 2022